Otázka:

Ako je spisovne internetová/webová alebo internetovská/webovská stránka?

Heslá:

internetová (stránka), webová (stránka)

Odpoveď:
Na pomenovanie stránky (adresy) na internete sa používajú prídavné mená internetová (stránka) alebo webová (stránka).

Otázka z 07. 11. 2003 bola zodpovedaná dňa 07. 11. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu internetová (stránka)