Otázka:

Ako skloňujeme meno Richelieu?

Heslá:

francúzske mená, Richelieu

Odpoveď:

 

Meno známeho francúzskeho kardinála možno skloňovať dvojako; podľa vzoru chlap: Richelieu [rišelijő] – Richelieua, Richelieuovi, Richelieua, (o) Richelieuovi, (s) Richelieuom alebo podľa vzoru kuli: Richelieuho, Richelieumu, Richelieuho, (o) Richelieum, (s) Richelieum.


Otázka z 01. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu francúzske mená