Otázka:

Je spojenie tržný mechanizmus jazykovo v poriadku?

Heslá:

trhový, trhovo, tržný, tržne

Odpoveď:

 

 

Prídavné meno tržný nesúvisí s trhom, ale s natrhnutím, pretrhnutím. Používa sa vtedy, keď ide o tržnú ranu, tržné poranenia či zranenia, tržné zlomeniny, tržné stopy po bitke ap. Význam „súvisiaci s trhom, týkajúci sa trhu“ vyjadruje prídavné meno trhový – trhový mechanizmus, trhová ekonomika, trhové hospodárstvo, trhové ceny, trhové vzťahy, trhové prostredie.

            Podobne sa rozlišujú príslovky tržne a trhovo. Porov. trhovo orientovaná strana, trhovo založená politika, správať sa trhovo, uvažovať trhovo, autor trhovo úspešnej knihy, ale tržne zmliaždená rana.


Otázka z 01. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu trhový