Otázka:

Ako skloňovať meno Noe? Biblia uvádza názov Noemova archa, ale nemalo by to byť Noeho archa?

Heslá:

Noe, Noemova archa

Odpoveď:

 

Meno Noe by sa podľa zakončenia na -e malo skloňovať podľa vzoru kuli, čiže vo funkcii privlastňovacieho prídavného mena by sa mal uplatňovať genitív mena – Noeho archa, Noeho koráb, Noeho synovia, Noeho rodina a pod. V slovenčine sa však ustálilo skloňovanie podľa vzoru chlap s rozšírením kmeňa o spoluhlásku m: Noe – od Noema, k Noemovi, (poznám) Noema, o Noemovi, s Noemom. Od rozšíreného kmeňa Noem- sa tvorí aj privlastňovacie prídavné meno: Noemova archa, Noemov koráb, Noemovi synovia, Noemova rodina.


Otázka z 01. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Noe