Otázka:

Je slovo trištvrtehodina správne? Často ho vidím napísané oddelene ako dve slová – trištvrte hodina.

Heslá:

trištvrtehodina, trištvrte hodiny

Odpoveď:

 Zlomková číslovka trištvrte sa tak ako zlomková číslovka pol viaže s meraným predmetom v genitíve jednotného čísla, keď má celý výraz platnosť nominatívu alebo akuzatívu: trištvrte hodiny, trištvrte kilometra, trištvrte autobusu. To znamená, že výraz trištvrte hodina je gramaticky nesprávny. Aj keď slovo trištvrtehodina výkladové slovníky nezachytávajú, zo slovotvorného hľadiska je utvorené správne a v jazykovej praxi je dostatočne doložené, napr. Do jeho odchodu zostávala trištvrtehodina. – Ani sme sa nenazdali a ubehla trištvrtehodina. – Podľa mapy je to na Zochovu chatu asi trištvrtehodina.


Otázka z 01. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu trištvrtehodina