Otázka:

Akého rodu je skratka FBI?

Heslá:

FBI

Odpoveď:

 

Rod cudzej skratky sa zvyčajne určuje podľa rodu kľúčového slova. Veľký slovník cudzích slov (2008) skratku FBI (Federal Bureau of Investigation) charakterizuje ako nesklonnú skratku stredného rodu, Slovník cudzích slov (2005) pri nej rod neuvádza. Aj keď v prípade skratky FBI (Federálny vyšetrovací úrad) je určujúcim slovom podstatné meno mužského rodu úrad, v jazykovej praxi sa táto skratka používa v prevažnej väčšine ako  podstatné meno ženského rodu, napr. Slovenských policajtov budú školiť experti z americkej FBI. – Podľa memoranda FBI zaznamenala podozrivé aktivity. – FBI zverejnila fotky podozrivých z útokov v Bostone.FBI oznámila totožnosť podozrivých. – FBI ju vyšetrovala celé hodiny, ale nič z nej nevytiahli. Oveľa zriedkavejšie sa k nej pristupuje ako k mužskému substantívu: Desiatich údajných agentov už zatkol americký FBI. – Majú okolo 250 členov a špičkové technické zabezpečenie naplnené databázou, ktorú im dávno závidí už aj americký FBI. – Policajná akadémia v Bratislave bola vďaka Martinovi Denerovi medzinárodne akceptovaná inštitúcia a uznávali ju ako rovnocennú s americkým FBI.


Otázka z 01. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu FBI