Otázka:

Ako sa píšu spojenia typu žena baníčka, autorka živiteľka, báseň poéma? Má tam byť spojovník bez medzier (žena-baníčka) alebo pomlčka s medzerami (žena – baníčka) ?

Heslá:

člen korešpondent, minister predseda, žena baníčka, autorka živiteľka, báseň poéma, pomlčka

Odpoveď:

 

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013, s. 114, na konci časti 2.10. o spojovníku) sa v pomenovaniach, v ktorých ide o vyjadrenie bližšieho vymedzenia, nepíše ani pomlčka, ani spojovník. V publikácii sa uvádzajú príklady člen korešpondent minister predseda. Analogicky treba postupovať aj v prípade primkýnania typu žena baníčka, autorka živiteľka, báseň poéma.


Otázka z 26. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 26. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu člen korešpondent