Otázka:

Ako je správne: v 140-tich obchodoch alebo v 140-ich obchodoch, v 20-tom storočí alebo v 20-om storočí?

Heslá:

číslovky, v 140 obchodoch, v 20. storočí, 5-zväzkový, 70-ročný, 10-násobok, 3-krát

Odpoveď:

 Spojenie v stoštyridsiatich obchodoch zapísané číslicami má v slovenčine pravopisne správnu podobu v 140 obchodoch. Pádové podoby základných čísloviek písaných číslicami sa v slovenčine píšu bez pádovej prípony (teda nie v 140-ich ani v 140-tich). To isté platí aj pre radové číslovky, ktoré sa píšu s bodkou, napr. žil a tvoril v 20. storočí alebo stretli sa 8. mája.

            So spojovníkom sa píšu výrazy, ktorých prvou časťou je číslica a druhou slovo, napr.

5-zväzkový slovník, 70-ročný dôchodca, 10-násobok, 3-krát.


Otázka z 26. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 26. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 13 odpovedí k heslu číslovky