Otázka:

Môže sa dátum zapísať takto: VIII. V. 2009?

Heslá:

písanie dátumu, rímske/arabské číslice v dátume

Odpoveď:

V našich podmienkach sa v súčasnosti používajú väčšinou arabské číslice. Používanie rímskych číslic sa obmedzuje iba na označovanie kráľov v dejinách (Jozef II., Henrich VII., Ľudovít XIV.). Pri písaní dátumu sa používajú arabské číslice aj podľa slovenskej technickej normy STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností. Kombinovanie arabských číslic s rímskymi v dátume je nezvyčajné a neopodstatnené. Podľa normy sa dátum píše buď vzostupným spôsobom (8. 5. 2009 alebo 08. 05. 2009, alebo 08. 05. 09), prípadne zostupným spôsobom (2009-05-08 alebo 09-05-08).

 


Otázka z 26. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 26. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu písanie dátumu