Otázka:

Ak chcem zapísať triedy číslicami, mám používať rímske číslice, t. j. žiaci IX. A a V. B, alebo rímske číslice: žiaci 9. A a 5. B?

Heslá:

rímske/arabské číslice, číslice v označení tried

Odpoveď:

 

 

V našich podmienkach sa v súčasnosti používajú väčšinou arabské číslice. Používanie rímskych číslic sa obmedzuje väčšinou iba na označovanie kráľov v dejinách (Jozef II., Henrich VII., Ľudovít XIV.). Pri označovaní tried Vám odporúčame používať arabské číslice, napr. 9. A, 5. B a pod.   


Otázka z 26. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 26. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rímske/arabské číslice