Otázka:

Ako mám v úradnom liste osloviť 25-ročnú ženu, o ktorej viem, že nie je vydatá? Mám napísať slečna alebo pani?

Heslá:

pani/slečna, pani, slečna, oslovenie

Odpoveď:

 

 

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka, ktorý nájdete aj na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk, sa podstatným menom pani oslovuje vydatá alebo (staršia) dospelá osoba (porov. 4. význam slova pani). Podstatným menom slečna sa pomenúva (často v oslovení) dospievajúce dievča alebo slobodná žena. Vo všeobecnosti teda mladé dievčatá a slobodné ženy (najmä do určitého veku) oslovujeme slečna a vydaté a staršie ženy pani.               

Pri voľbe oslovenia slečna či pani však zohrávajú úlohu aj mimojazykové faktory, ako je konkrétna situácia a bontón. Napríklad ženy, ktoré majú deti, oslovujeme väčšinou pani bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú vydaté, a od určitého veku ženy (po dvadsiatke) sa všeobecne považuje za spoločensky vhodnejšie oslovenie pani, aj keď žena nie je vydatá, lebo mnohé emancipované mladé ženy dnes považujú otázku, či sú vydaté alebo nie, za svoju výsostne osobnú vec. Hoci nikde nie je stanovená presná veková hranica pre oslovenie slečnapani, 25-ročnú ženu Vám v úradnom styku odporúčame oslovovať pani.


Otázka z 26. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 26. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pani/slečna