Otázka:

Akú podobu má slovo software v slovenčine?

Heslá:

software, softvér

Odpoveď:

 

Anglické slovo software má v slovenčine zdomácnenú podobu softvér, ktorá sa uvádza aj v základných kodifikačných príručkách (Pravidlách slovenského pravopisu a Krátkom slovníku slovenského jazyka), ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na stránke www.slovnik.juls.savba.sk. Otázka z 22. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 22. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu software