Otázka:

V práci používame termíny ako vzdialený počítač, vzdialený používateľ, vzdialený systém, vzdialený prístup. Ako máme nazvať konfiguráciu vykonávanú na diaľku? Vzdialená konfigurácia alebo diaľková konfigurácia?

Heslá:

diaľkový, vzdialený, na diaľku

Odpoveď:

 

 

Činnosť uskutočňovaná na diaľku sa v slovenčine väčšinou pomenúva prídavným menom diaľkový, napr. diaľkové štúdium, diaľkové riadenie, diaľkové ovládanie, diaľkové snímkovanie Zeme, diaľkový šach (korešpondenčný). Prídavné meno vzdialený sa väčšinou používa v súvislosti s objektmi nachádzajúcimi sa vo väčšej vzdialenosti, napr. vzdialené mesto, vzdialené pracovisko, vzdialený počítač, vzdialený používateľ, systém, prístup a pod., alebo s dejmi uskutočňujúcimi sa vo väčšej vzdialenosti, napr. vzdialené hrmenie, zemetrasenie.

            Pri podstatnom mene konfigurácia s významom „nastavenie parametrov programov, softvéru“ Vám odporúčame uprednostňovať spojenie diaľková konfigurácia. Vhodné by bolo aj spojenie konfigurácia na diaľku.


Otázka z 25. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 25. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu diaľkový