Otázka:

Je táto veta správna? "Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubici A. a členiek senátu JUDr. Soni B. a JUDr. Andrei C. v právnej veci..."

Heslá:

Ľubica, Soňa, Andrea

Odpoveď:

 

 

Veta Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubici A. a členiek senátu JUDr. Soni B. a JUDr. Andrei C. v právnej veci... nie je gramaticky správna a nezodpovedá spisovnej slovenčine.

Predložka z (zo) sa viaže iba s genitívom, takže po spojení v senáte zloženom z majú nasledovať mená členiek senátu v genitíve jednotného čísla, čomu zodpovedajú tieto tvary: Ľubica vzor ulicagenitív (z) Ľubice, Soňa vzor ulica genitív (zo) Sone, Andrea vzor žena genitív (z) Andrey (tak ako sú v genitíve aj podstatné mená (z) predsedníčky členiek).

Veta má mať takúto správnu podobu: Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubice A. a členiek senátu JUDr. Sone B. a JUDr. Andrey C. v právnej veci...


Otázka z 18. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 18. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Ľubica