Otázka:

Ako je správne: menovací dekrét alebo vymenúvací dekrét?

Heslá:

menovací/vymenúvací dekrét

Odpoveď:

 

 

Dekrét, ktorým sa niekto vymenúva do funkcie, možno nazvať vymenúvací dekrét a novšie podľa Slovníka slovenského jazyka (3. zväzok, písm. m – n, 2015, sprístupnený na stránke slovniky.juls.savba.sk) aj menovací dekrét. Oba výrazy zodpovedajú spisovnej slovenčine, prídavné meno menovací sa hodnotí ako administratívny výraz.


Otázka z 18. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 18. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu menovací/vymenúvací dekrét