Otázka:

Ako sa skloňuje meno Markíz de Sade?

Heslá:

markíz de Sade

Odpoveď:

 

 

Podľa Malej slovenskej encyklopédie Beliany (1993) v pseudonyme Donatiena Alphonsa Francoisa de Sade markíz de Sade sa slovo (šľachtický titul) markíz píše s malým začiatočným písmenom. V jazykovej praxi sa v spojení markíz de Sade väčšinou skloňuje iba slovo markíz a druhá časť – šľachtický prídomok de Sade – ostáva nesklonná. Karel Sekvent však v publikácii Ako používať francúzske vlastné mená uvádza pri priezvisku Sade (výslovnosť [sád]) skloňovanie podľa vzoru chlap s vynechávaním koncového -e, teda od (de) Sada [sáda], k (de) Sadovi [sádovi], s (de) Sadom [sádom]. Takto sa meno de Sade zvyčajne skloňuje vtedy, keď sa pred ním neuvádza titul markíz. S vynechaním koncového -e možno utvoriť aj prídavné meno de Sadov [sádov].

           


Otázka z 17. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 17. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu markíz de Sade