Otázka:

Prečo je v spojení bol som sa kúpať zvratné zámeno "sa" a v spojení bol som plávať nie je?

Heslá:

kúpať sa, plávať, zvratné zámeno sa

Odpoveď:

 Význam „ponorením do vody sa osviežovať, umývať“ sa v slovenčine vyjadruje zvratnou podobou predmetového slovesa kúpaťkúpať sa (t. j. kúpať seba). Predmetové slovesá si vo vete vyžadujú uviesť predmet činnosti (kúpať niekoho/niečo), napr. Idem kúpať deti. – Kúpem psa. Predmet nemôžeme vynechať a povedať iba Idem kúpať. – Kúpem. Ak chceme vyjadriť, že umývame alebo osviežujeme sami seba, použijeme tvar zvratného slovesa Kúpem sa. – Bol som sa kúpať.

            Sloveso plávať s významom „vlastnými silami sa pohybovať vo vode“ je bezpredmetové, to znamená, že sa pri ňom neuvádza predmet činnosti. Povieme Plávam. Plával som. – Idem plávať. Preto nepoužívame ani zvratnú podobu plávať sa ako v prípade predmetového slovesa kúpať sa a povieme Bol som plávať.


Otázka z 17. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 17. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kúpať sa