Otázka:

Ako sa po slovensky píše a skloňuje názov mäsového výrobku špekačik/špekáčik?

Heslá:

špekáčiky

Odpoveď:

 Slovo špekáčik má v slovenčine takúto kodifikovanú podobu s dlhým á, o čom sa môžete presvedčiť aj v slovníkoch slovenského jazyka sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk. Neživotné podstatné meno špekáčik sa skloňuje so zachovávaním samohlásky i, t. j. zo špekáčika, k špekáčiku, so špekáčikom, dva špekáčiky, zo špekáčikov atď.


Otázka z 17. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 17. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu špekáčiky