Otázka:

Meno Alžbetka je domáca podoba mena Alžbeta alebo jeho zdrobnenina?

Heslá:

Alžbeta, Alžbetka

Odpoveď:

 

 

Ženské meno Alžbetka sa uvádza v Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zväzok, písm. a – g, 2006) v rámci hesla Alžbeta. Ide o zdrobneninu mena Alžbeta. Spomínaný slovník je sprístupnený aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk a podľa nášho názoru by mal postačovať ako doklad o existencii a používaní mena Alžbetka na Slovensku.


Otázka z 17. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 17. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Alžbeta