Otázka:

Sú správne vyjadrenia Milana vila a vila Milana?

Heslá:

Milanova vila

Odpoveď:

 

Vlastníctvo osobe v slovenčine vyjadrujeme privlastňovacím prídavným menom – Milanova vila. Privlastňovanie vyjadrené nezhodným prívlastkom v genitíve (privlastňovací genitív) sa používa iba vtedy, keď má pri sebe zhodný alebo nezhodný prívlastok, napr. vila nášho Milana alebo vila Milana Kováča. Vyjadrenia Milana vila vila Milana nie sú jazykovo správne.

 


Otázka z 11. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 12. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Milanova vila