Otázka:

Robím dotazníkový prieskum s názvom "Odľahčovacia služba a možnosti jej využívania príbuznými osôb s duševnou poruchou". Niektorí respondenti majú výhrady k názvu, pripadá im, že duševná porucha sa prisudzuje príbuzným.

Heslá:

názov

Odpoveď:

 

 

Názov práce Odľahčovacia služba a možnosti jej využívania príbuznými osôb s duševnou poruchou je podľa nášho názoru zrozumiteľný a jednoznačný. Nato, aby sa mohla duševná porucha pripisovať príbuzným, nemohlo by byť v názve slovo osôb (iba príbuznými s duševnou poruchou). Ak mali napriek tomu niektorí respondenti výhrady k názvu v takejto podobe, odporúčame Vám ho zmeniť na Odľahčovacia služba a možnosti jej využívania príbuznými starajúcimi sa o osoby s duševnou poruchou.


Otázka z 17. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 17. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu názov
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku