Otázka:

Aký rozdiel je medzi slovami scudzenie a odcudzenie?

Heslá:

scudzenie, odcudziť, odcudzenie., odcudzenie, scudziť, scudzenie veci, odcudzenie veci

Odpoveď:

 

 

Podstatné mená scudzenie odcudzenie majú odlišný význam. Právnický termín scudziť má význam „predajom alebo darovaním odovzdať do vlastníctva inej osoby“, kým sloveso odcudziť má významy: 1. „neoprávnene si prisvojiť, ukradnúť“; 2. „urobiť (citovo) cudzím, ľahostajným“. S uvedenými významami súvisia aj významy podstatných mien scudzenie odcudzenie. Spojením scudzenie veci sa pomenúva predaj alebo darovanie veci inej osobe, opak nadobudnutia. Spojením odcudzenie veci sa nazýva neoprávnené prisvojenie si cudzej veci, teda krádež.


Otázka z 17. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 17. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu scudzenie