Otázka:

Prečo sa píše "v Karlových Varoch" s dlhým ý. Veď je to vzor "otcov", ktorý má krátke prípony, napr. otcovych súrodencov, Tomášovych a Petrovych priateľov.

Heslá:

Karlove Vary, vzor otcov, privlastňovacie prídavné mená

Odpoveď:

 

 

Privlastňovacie prídavné mená vzoru otcov majú síce v jednotnom čísle s výnimkou inštrumentálu krátku príponu, napríklad otcova chata, otcovu chatu, z otcovej chaty, ale v inštrumentáli jednotného čísla majú pri mužskom a strednom rode dlhú príponu, t. j. s otcovým bratom, s otcovým autom. V množnom čísle má vzor otcov krátku príponu iba v nominatíve, napr. otcovi bratia, otcove dcéry, a v akuzatíve pri neosobných podstatných menách a podstatných menách ženského a stredného rodu, t. j. vidím otcove domy/otcove dcéry/otcove autá. V ostatných pádoch množného čísla má vzor otcov dlhé pádové prípony, napr. z otcových domov, k otcovým domom, vidím otcových synov (ale otcove domy), o otcových domoch, s otcovými domami. Dlhá prípona je aj v spojeniach Tomášových a Petrových priateľov otcových súrodencov.

Podobne sa skloňuje privlastňovacie prídavné meno Karlov v názve Karlove Vary: Karlových Varov, ku Karlovým Varom, navštívim Karlove Vary, o Karlových Varoch, s Karlovými Varmi.

Prehľadné skloňovanie privlastňovacích prídavných mien otcov matkin si môžete pozrieť v Pravidlách slovenského pravopisu (zvoľte verziu na čítanie, s. 69), ktoré sú sprístupnené aj v elektronickej podobe na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf.


Otázka z 17. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 17. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Karlove Vary
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku