Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňujú názvy obcí Vráble, Tlmače, Dechtáre, Leváre, Ladce a Sliače a ako sa od nich tvorí genitív?

Heslá:

Vráble, Tlmače, Dechtáre, Leváre, Ladce, Sliače

Odpoveď:

 

 

Pomnožné podstatné mená Vráble, Tlmače, Dechtáre, Leváre, Ladce, Sliače sú mužského rodu a skloňujú sa podľa vzoru stroj. V genitíve majú tvary z Vrábeľ, z Tlmáč, z Dechtár, z Levár a z Ladiec, iba od názvu obce Sliače sa tvorí genitív príponou -ov, t. j. zo Sliačov. Genitívne tvary názvov slovenských obcí si môžete overiť v Pravidlách slovenského pravopisu (2013) na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk (do vyhľadávania zadajte názov obce a pri zobrazenom názve sa uvádza aj genitívna prípona, napr. Vráble -beľ, Sliače -ov).


Otázka z 23. 06. 2017 bola zodpovedaná dňa 23. 06. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu Vráble