Otázka:

Pripravujeme návrh zákona a nie sme si istí, ktoré sloveso je správne: dezignovaný alebo designovaný?

Heslá:

designovať/dezignovať, designovaný/dezignovaný

Odpoveď:

 

 

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sa v rámci samostatných hesiel uvádzajú slová designovať aj dezignovať s podobným výkladom, ale s odlišnými štylistickými kvalifikátormi. Slovo dezignovať písané so z sa v slovníku hodnotí ako knižný výraz, ktorý sa používa predovšetkým v oficiálnych písaných prejavoch, slovo designovať  so s sa hodnotí ako štylisticky neutrálny výraz.

            V Slovníku cudzích slov (2013) aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka (písm. a – g, 2006) sa už slovesá designovať dezignovať štylisticky nediferencujú, uvádzajú sa ako dvojtvar v rámci jedného hesla. Obe slovesá, ako aj súvisiace prídavné mená (resp. príčastia) designovaný aj dezignovaný zodpovedajú spisovnej slovenčine v jej kodifikovanej podobe. Keďže v lexikografickom spracovaní sa pri dvojtvaroch zvyčajne uvádza na prvom mieste tvar, ktorý sa v jazykovej praxi používa častejšie, možno usudzovať, že frekventovanejšia je podoba designovaný.


Otázka z 23. 06. 2017 bola zodpovedaná dňa 23. 06. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu designovať/dezignovať