Otázka:

Ako sa skloňuje názov Stráže a Brunej?

Heslá:

Stráže, Bujnej

Odpoveď:

Názov Stráže je pomnožné podstatné meno ženského rodua v jednotlivých pádoch má tieto tvary: Stráže – Stráží – Strážam – Stráže – Strážach – Strážami.

Názov Brunej je podstatné meno mužského rodu a skloňuje sa podľa vzoru stroj (porov. Pravidlá slovenského pravopisu aj na www.juls.savba.sk).


Otázka z 10. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 18. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Stráže