Otázka:

Nemá sa vo vete "V útrobách štiavnických baní nájdeme rýdze kovy" písať spojenie Štiavnických Baní s veľkými začiatočnými písmenami?

Heslá:

štiavnické bane/Štiavnické Bane

Odpoveď:

 

 

Vo vete V útrobách štiavnických baní nájdeme rýdze kovy odporúčame písať pádovú podobu spojenia štiavnické bane s malým š, lebo toto spojenie nepovažujeme za vlastné meno, ale iba za súhrnné pomenovanie baní na území Banskej Štiavnice a v jej okolí. S vlastným menom Štiavnické Bane sa stretávame iba v pomenovaní obce v okrese Banská Štiavnica.


Otázka z 22. 06. 2017 bola zodpovedaná dňa 22. 06. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu štiavnické bane/Štiavnické Bane