Otázka:

Kedy je vhodné použiť slovo býky a kedy býci?

Heslá:

býky/býci, zvieracie podstatné mená

Odpoveď:

 Zvieracie podstatné mená mužského rodu sa v jednotnom čísle skloňujú podľa vzoru chlap a v množnom čísle podľa neživotných vzorov dub (napr. býky, slony) alebo stroj (napr. zajace, jelene). Iba tri zvieracie podstatné mená – pes, vlk vták – sú gramatickými výnimkami a na rozdiel od ostatných zvieracích podstatných mien mužského rodu ich možno v množnom čísle skloňovať ako neživotné aj ako životné, t. j. správne sú podoby psy, vlky, vtáky (napr. rozzúrené psy, dravé vtáky) aj  psi, vlci, vtáci (rozzúrení psi, draví vtáci). V minulosti sa v niektorých učebniciach medzi výnimkami uvádzalo aj podstatné meno býk, podľa platnej kodifikácie však k výnimkám nepatrí.

Zvieracie podstatné meno býk má v nominatíve množného čísla iba tvar býky, napr. Dva býky z nášho chovu z neznámych príčin uhynuli. Prirodzene, v metaforických vyjadreniach možno používať zvieracie podstatné mená aj v personifikovanej, životnej podobe, napríklad, keď býkmi nazývame osoby narodené v znamení Býk: májoví Býci sú cieľavedomí a vytrvalí. Zvieratníkové znamenie Býk sa píše s veľkým začiatočným písmenom rovnako ako pomenovanie osôb narodených v tomto znamení – Býci.


Otázka z 22. 06. 2017 bola zodpovedaná dňa 22. 06. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu býky/býci