Otázka:

Ako je správne? Nová technológia poskytuje maximálnu flexibilitu oproti sieťam budovaných/budovaným na klasických technológiách.

Heslá:

zhoda, zhodný prívlastok

Odpoveď:

Vo vete Nová technológia poskytuje maximálnu flexibilitu oproti sieťam budovaným na klasických technológiách  má trpné príčastie budovaným funkciu zhodného prívlastku a musí sa zhodovať v rode, čísle a páde s tvarom podstatného mena sieť. Vzhľadom na to, že podstatné meno sieť je ženského rodu a vo vete má tvar datívu množného čísla (sieťam), aj tvar trpného príčastia budovaný musí byť v datíve (množného čísla v ženskom rode): oproti sieťam budovaným... 


Otázka z 22. 06. 2017 bola zodpovedaná dňa 22. 06. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu zhoda