Otázka:

Je správna veta "Ktovie, ako si poradí bez všetkých tých Eví a Emí, ktoré sa roky okolo neho motali"?

Heslá:

Eva - Ev, Ema - Em

Odpoveď:

 

 

Ženské mená Eva Ema sa skloňujú podľa vzoru žena. V genitíve množného čísla majú podobu Ev Em (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2013, ktoré nájdete aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV www.juls.savba.sk), napr. Ktovie, ako si poradí bez všetkých tých Ev a Em, ktoré sa roky okolo neho motali.


Otázka z 22. 06. 2017 bola zodpovedaná dňa 22. 06. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Eva - Ev