Otázka:

Ako mám rozumieť spojeniu stretneme sa na budúcu sobotu? Znamená to, že sa stretneme najbližšiu sobotu (túto sobotu) alebo až ďalšiu sobotu (po tejto sobote)?

Heslá:

túto sobotu, budúcu sobotu

Odpoveď:

 Presný výklad spojenia na budúcu sobotu sa neuvádza v nijakej lexikografickej ani v inej príručke slovenského jazyka. V porovnaní so spojeniami ako na budúci týždeň, na budúci školský rok a pod. interpretácia spojenia na budúcu sobotu vychádza zo skutočnosti, že 7 dní v týždni tvorí jeden celok – týždeň. Za prvý deň v týždni považujeme na Slovensku pondelok a za posledný deň nedeľu. Sobotu v rámci jedného týždňa označujeme ako (túto) sobotu, napr. v sobotu sa stretneme, a na odlíšenie sobotu nasledujúceho (budúceho) týždňa označujeme ako budúcu sobotu. Ak teda napríklad v stredu 3. mája povieme, že sa chceme stretnúť na budúcu sobotu, ide o sobotu 13. mája, nie 6. mája.

 


Otázka z 22. 06. 2017 bola zodpovedaná dňa 22. 06. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu túto sobotu