Otázka:

Ako je správne: Yan a Paul Šťastný alebo Yan a Paul Šťastní?

Heslá:

bratia Šťastní, Yan a Paul Šťastní

Odpoveď:

 

 

 Od priezvisk, ktoré majú podobu prídavného mena a skloňujú sa podľa vzoru pekný alebo cudzí, tvorí sa súhrnné rodinné pomenovanie príponou , resp. -i,  napr. Lazový – manželia Lazoví, Surový – manželia Suroví, Dvorský – bratia Dvorskí alebo Krátky – Elena a Ivan Krátki, Rybársky – pán a pani Rybárski (v posledných dvoch prípadoch je prípona -i krátka, lebo jej predchádza dlhá slabika). Podobne v prípade mužského priezviska Šťastný má mať pomenovanie súrodencov, manželov a pod. podobu nominatívu množného čísla, napr. bratia Šťastní, otec a syn Šťastní, ako aj Yan a Paul Šťastní.


Otázka z 22. 06. 2017 bola zodpovedaná dňa 22. 06. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu bratia Šťastní