Otázka:

Prečo sa u nás používa spojenie pije ako Dán?

Heslá:

Pije ako Dán

Odpoveď:

 

 

   

 

    Nevieme Vám povedať, prečo sa na Slovensku používa frazeologizmus pije ako Dán, keď podľa novších prieskumov sa Dánsko nedostalo ani do prvej desiatky najpijanskejších krajín Európy. Tento frazeologizmus sa prevzal z iných jazykov a podľa niektorých informácií v ňom išlo pôvodne o spôsob pitia praktizovaný (kedysi) v severských krajinách, ktoré by sa dalo charakterizovať aj spojením pije donemoty. Prirodzene, na nadmerné pitie sa viaže v slovenčine množstvo domácich frazeologizmov a iných výrazov.

 


Otázka z 22. 06. 2017 bola zodpovedaná dňa 22. 06. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Pije ako Dán