Otázka:

Považuje sa spojenie "deň blbec" v slovenčine za spisovné alebo mám radšej používať spojenie "blbý deň"??

Heslá:

blbec, blbý, deň blbec

Odpoveď:

 

 

     Už samotné slovo blbec sa v slovenčine označuje ako subštandardný (t. j. nespisovný) výraz pochádzajúci z češtiny. Spojenie deň blbec je takisto nespisovné V slovenčine sa hodnotí ako subštandardné aj prídavné meno blbý, takže ani spojenie blbý deň nemožno považovať za spisovné. Spisovné ekvivalenty sú zlý deň, nanič deň, mizerný deň, hlúpy deň, hrozný deň, expresívne aj mrcha deň.


Otázka z 22. 06. 2017 bola zodpovedaná dňa 22. 06. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu blbec