Otázka:

V diktáte sme mali tieto vety: 1. Pes, čo šteká, nehryzie; 2. Mačka pradúca na streche zmokla. Majú byť čiarky aj v druhej vete?

Heslá:

čiarky, vložená vedľajšia veta, postponovaný tesný prívlastok

Odpoveď:

 V podraďovacom súvetí Pes, čo šteká, nehryzie je spojenie čo šteká vloženou vedľajšou vetou prívlastkovou. Pýtame sa Aký pes nehryzie? Sémantickú výstavbu tohto súvetia nemožno stotožňovať s vetou Mačka pradúca na streche zmokla, v ktorej nejde o vedľajšiu vetu prívlastkovú, ale o vetný člen – postponovaný tesný prívlastok. Na záver ešte dodávame, že použitie zámena čo pri odkazovaní na psa zodpovedá hovorovému štýlu a štylisticky neutrálna výpoveď má mať podobu Pes, ktorý šteká, nehryzie.

 


Otázka z 16. 06. 2017 bola zodpovedaná dňa 16. 06. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 9 odpovedí k heslu čiarky