Otázka:

Novovzniknutú ulicu v zástavbe situovanej v bývalom areáli JRD sme navrhli pomenovať Areálová ulica, ale členovia mestskej rady majú k názvu výhrady. Je prídavné meno areálová spisovné?

Heslá:

areálový

Odpoveď:

 

 

Vzťahové prídavné meno areálový odvodené od podstatného mena areál nájdete v Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zväzok, písm. a – g, 2006), ktorý je sprístupnený aj v elektronickej verzii na internetovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk. Pri slove areálový sa uvádzajú významy „vzťahujúci sa na areál, určitý upravený priestor; nachádzajúci sa na ňom, napr. nekrytá areálová plocha, areálové osvetlenie, areálová architektúra, v lingvistike areálová lingvistika skúmajúca zemepisné rozšírenie jazykových prvkov“. Ide teda o spisovný výraz, ktorý je súčasťou našej slovnej zásoby, ale neodporúčame Vám ho použiť v názve Areálová ulica. Takto motivovaný názov ulice je v slovenských reáliách nezvyčajný. S prídavným menom areálový sa stretávame väčšinou v druhových pomenovaniach z oblasti stavebníctva a architektúry, ako napríklad areálová kanalizácia, areálový chodník, areálová zeleň, areálový komplex. Z tohto dôvodu majú zrejme k názvu Areálová ulica výhrady aj členovia mestskej rady. Odporúčame Vám preto hľadať inú motiváciu pomenovania ulice. Vzhľadom na to, že sa nachádza v bývalom areáli JRD, mohli by ste ju nazvať napríklad Družstevná ulica, Poľnohospodárska ulica, Pestovateľská ulica a podobne.


Otázka z 16. 06. 2017 bola zodpovedaná dňa 16. 06. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu areálový