Otázka:

Ako sa píše názov študijného odboru operátor prevádzky a ekonomiky dopravy? Ja som to napísal s malým začiatočným písmenom a pani učiteľka mi to opravila na veľké.

Heslá:

názovy študijných predmetov a odborov, malé písmená, veľké písmená

Odpoveď:

 

 

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (ktoré sú dostupné aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk) sa názvy študijných odborov na stredných a vysokých školách a učebných predmetov píšu s malým začiatočným písmenom, napr. ekonomika zahraničného odboru, slovenský jazyk a literatúra, mechanizácia poľnohospodárskej výroby, chemik operátor. Aj názov študijného odboru operátor prevádzky a ekonomiky dopravy sa píše s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 12. 06. 2017 bola zodpovedaná dňa 12. 06. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu názovy študijných predmetov a odborov