Otázka:

Na našej ulici, na ktorej zmenili premávku z jednosmernej na obojsmernú, sa objavila značka "zobojsmerná cesta". Je to správne?

Heslá:

obojsmerný, zobojsmernený

Odpoveď:

 

 

Prídavné meno zobojsmerný (zobojsmerná cesta) nezodpovedá tvoreniu slov v slovenčine. Cestu, ktorá bola zmenená z jednosmernej na obojsmernú, možno nazvať zobojsmernená cesta. Na značke upozorňujúcej, že na ceste je obojsmerná premávka, stačí uviesť spojenie obojsmerná cesta.


Otázka z 12. 06. 2017 bola zodpovedaná dňa 12. 06. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu obojsmerný