Otázka:

Kedy sa píšu názvy kostolov s veľkým začiatočným písmenom? A čo v prípade oltárov či názvoch umeleckých diel alebo miestností hradu? Je veta Kostol bol pojednaný novodobou výmaľbou správna?

Heslá:

pojednať, pojednaný, kostol

Odpoveď:

 

Plné názvy kostolov sa píšu s veľkým začiatočným písmenom, napr. Kostol svätého Mikuláša v Trnave. Podľa Pravidiel slovenského pravopisu názvy ľudských výtvorov, ako sú aj umelecké diela, píšu sa s veľkým začiatočným písmenom. Aj názvy oltárov možno zaradiť do tejto skupiny vlastných mien, preto ich odporúčame písať s veľkým začiatočným písmenom, napr. Oltár Sv. Trojice, Oltár nanebovzatia Panny Márie. Názvy miestností hradu s výnimkou názvov významných siení a dvorán (napr. Sieň federácie, Rytierska sieň Bratislavského hradu) odporúčame písať s malým začiatočným písmenom: červený salón, veľká jedáleň, predsieň.

Sloveso pojednať je české slovo, no ani v češtine nemá význam, v ktorom bol použitý vo vete Kostol bol pojednaný novodobou výmaľbou. Pri úprave uvedenej vety možno nahradiť iba slovo pojednaný Kostol bol vybavený/vyzdobený novodobou výmaľbou – alebo celú vetu preštylizovať – V kostole je novodobá výmaľba./Kostol má novodobú výmaľbu.

 


Otázka z 18. 07. 2008 bola zodpovedaná dňa 22. 07. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pojednať