Otázka:

Môžete mi poradiť opozitum k slovu ironický?

Heslá:

opozitum, antonymum, ironický

Odpoveď:

 

 

Nie každé podstatné meno má svoje opozitum (antonymum). Podstatou antonymických dvojíc je, že jeden člen predpokladá druhý a zároveň jeden člen vylučuje druhý, napr. deň – noc, menšina – väčšina, východ – západ, malý – veľký, dobrý – zlý, spať – bdieť.

            Pri slove ironický s významom „zakladajúci sa na výsmechu použitím slova alebo vety v opačnom význame“ by sa dal opačný význam vyjadriť v niektorých kontextoch slovom úprimný, napr. ironický úsmev – úprimný úsmev, ironické vyznanie – úprimné vyznanie. V iných kontextoch možno opak vyjadriť slovom vážny, napr. ironický tón – vážny tón, alebo seriózny, napr. ironický postoj – seriózny postoj či doslovný, napr. ironický význam – doslovný význam.  Nejde však o dvojice, pri ktorých by sa dalo povedať, že jeden člen – prídavné meno ironický – spontánne evokuje druhý člen s opačným významom, takže nejde o skutočné opozitá.


Otázka z 12. 06. 2017 bola zodpovedaná dňa 12. 06. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu opozitum