Otázka:

Prečo sa význam "najvyšší" vyjadruje v slovách archanjel, archidiakon a arcivojvoda odlišnými predponami?

Heslá:

archanjel, archidiakon, arcidiakon, archimandrita, archiepiskop, arcibiskup, arcidekan, arcikňaz, arciknieža, arcivojvoda

Odpoveď:

 

 

V slovenčine sa anjel najvyššieho stupňa hodnoty a poslania nazýva archanjel. Prvá časť tohto zloženého slova arch- (nejde o predponu) je gréckeho pôvodu a rovnako ako jej variant archi- sa používa v dvoch významoch. Prvý význam je „vedúci, prvý, vyjadrujúci vyšší stupeň hodnosti označenej druhou časťou zloženého slova, napr. archidiakon (aj arcidiakon), archimandrita, archiepiskop.  Podobný význam má v niektorých iných zložených slovách aj prvá časť arci-, ktorá s k nám dostala takisto z gréčtiny, ale cez stredovekú angličtinu (napr. arcibiskup, arcidekan, arcidiakon, arcikňaz, arciknieža, arcivojvoda). Odlišnosť prvých častí slov archanjel, archidiakon  a arcivojvoda možno vysvetliť tak, že sa dostali do slovenčiny v odlišných časových obdobiach a inými cestami.


Otázka z 05. 06. 2017 bola zodpovedaná dňa 05. 06. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu archanjel