Otázka:

Ako mám písať slovo r/Rudohorie, ak ním myslím pohorie v Západných Karpatoch?

Heslá:

Slovenské rudohorie, Rudohorie

Odpoveď:

 

 

Ak namiesto geografického názvu Slovenské rudohorie použijeme jeho skrátenú podobu Rudohorie, píše sa ako vlastné meno s veľkým začiatočným písmenom.


Otázka z 05. 06. 2017 bola zodpovedaná dňa 05. 06. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Slovenské rudohorie