Otázka:

Ako sa zapisuje polnoc číslicami? Správne je: otvorené do 24.00 alebo otvorené do 00.00?

Heslá:

24.00, 00.00, polnoc číslicami

Odpoveď:

 

 

Otázku, s ktorou ste sa na nás obrátili, neriešia jazykové príručky ani slovenská technická norma STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností. Na displeji digitálnych hodín neexistuje údaj 24:00, po 23:59 sa zobrazí 00:00, 00:01, 00:02 atď. Z jazykového hľadiska však možno polnoc ako časový údaj zapísať oboma spôsobmi: 24.00 aj 00.00. Prirodzene, čas po polnoci sa už zapisuje iba spôsobom 00.01 hod. (jedna minúta po polnoci), resp. 00:01.

            V praxi možno pozorovať tendenciu zapisovať čas polnoci ako 24.00 na konci časového rozpätia (napr. otvorené od 19.00 do 24.00) a s podobou 00.00 sa stretávame častejšie na začiatku rozpätia (otvorené od 00.00 do 12.00).


Otázka z 05. 06. 2017 bola zodpovedaná dňa 05. 06. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu 24.00