Otázka:

Sú slová müsli, fondue, ginko, kvinoa spisovné v takomto tvare v slovenčine?

Heslá:

müsli, fondue, ginko, kvinoa, quinoa

Odpoveď:

 

Slová müsli, fondue, ginko, kvinoa (aj quinoa) sa v týchto podobách uvádzajú v slovníkoch (Pravidlá slovenského pravopisu, Krátky slovník slovenského jazyka, Slovník cudzích slov) aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk

 


Otázka z 18. 07. 2008 bola zodpovedaná dňa 21. 07. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu müsli