Otázka:

Ktorý výraz je spisovný: v zásade alebo zásadne?

Heslá:

v zásade, zásadne

Odpoveď:

 

 

Spisovné sú oba výrazy – v zásade aj zásadne. Predložkovým spojením v zásade sa vyjadruje iba jeden význam: „vo všeobecnosti, celkovo“, napr. v zásade s tým súhlasím. Príslovka zásadne má okrem významu „vo všeobecnosti, celkovo“ aj druhý význam „bez výnimky, s absolútnou platnosťou“, napr. zásadne nefajčím.


Otázka z 29. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 29. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu v zásade