Otázka:

Aký rozdiel je medzi vlastným menom a vlastným podstatným menom? Ak sa vlastnými menami zaoberá onomastika, ktorá vedná disciplína sa zaoberá všeobecnými podstatnými menami?

Heslá:

vlastné mená, vlastné podstatné mená, všeobecné podstatné mená

Odpoveď:

 

 Vlastné meno je názov jedinečnej osoby, zvieraťa alebo veci tvorený buď jedným slovom (vlastným podstatným menom, napr. Mária, Dunčo, Bratislava), alebo viacerými slovami (slovným spojením, napr. Panna Orleánska, Spojené štáty americké, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky).

Vlastné podstatné meno je podstatné meno, ktorým sa jednoslovne pomenúva jedinečná osoba, zviera alebo vec, napríklad Mária, Dunčo, Bratislava. Vlastné podstatné mená sú jednoslovné vlastné mená.

              Všeobecné podstatné mená sú všeobecné pomenovania osôb, zvierat, vecí, javov a pod., ako napríklad žena, pes, štát, úrad. Slovnou zásobou jazyka, vzťahmi medzi slovami, pôvodom, vznikom, vývinom slov a ich významov a pod. sa zaoberá lexikológia. Ich slovníkovým spracovaním sa zaoberá lexikografia.


Otázka z 29. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 29. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu vlastné mená