Otázka:

Aký význam má spojenie neurálna sieť? Môžem chápať slovo neurálny tak, že sa vzťahuje na viac neurónov?

Heslá:

nervový, neurónový, neurálny

Odpoveď:

 

 

V Slovníku cudzích slov (2005), ktorý je sprístupnený aj na našej stránke slovniky.juls.savba.sk, sa uvádza prídavné meno neurálny iba ako odborný termín z anatómie – ekvivalent prídavného mena nervový. Podľa článku, z ktorého ste vo svojom e-maile citovali, možno usudzovať, že slovo neurálny sa v súčasnosti používa aj v oblasti umelej inteligencie. Na význam výrazu neurálna sieť v súvislosti s umelou inteligenciou a na jeho vzťah s neurómi sa musíte spýtať odborníkov v danej oblasti.


Otázka z 29. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 29. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nervový