Otázka:

Prečo sa píše v spojení Ahoj, Slovensko čiarka? A musí sa písať na konci výkričník?

Heslá:

Ahoj, Slovensko!

Odpoveď:

 

 

V spojení Ahoj, Slovensko! sa píše za citoslovcom (pozdravom) ahoj čiarka z dvoch dôvodov: 1. Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013, kapitola 2.4. Čiarka, podkapitola 2.4.1. Vyčleňovacia funkcia čiarky) sa citoslovcia vyčleňujú čiarkami.  2. V tej istej podkapitole sa uvádza, že čiarkami sa vyčleňujú aj oslovenia. Oslovenie sa vyčleňuje čiarkami aj vtedy, keď nasleduje za pozdravom, napr. Ahoj, Jakub! – Ahoj, babka! – Ahoj, mami!  Podobne treba vyčleniť čiarkou aj slovo Slovensko, ktorým sa vo formulácii Ahoj, Slovensko! metonymicky oslovujú obyvatelia Slovenskej republiky. Za spojením Ahoj, Slovensko sa môže, ale nemusí písať výkričník. Variant s výkričníkom je zo štylistického hľadiska expresívnejší, evokuje zvolanie.

 


Otázka z 29. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 29. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Ahoj