Otázka:

Je v slovenčine spisovné slovo nezdieľny?

Heslá:

nezdieľny, málovravný, uzavretý

Odpoveď:

 

 

Slovo nezdieľny v spisovnej slovenčine nemáme. České slovo nesdílný s významom „uzavretý, neprístupný, samotársky“ má v slovenčine spisovné ekvivalenty (podľa toho, v akom kontexte ho chceme použiť) uzavretý, nezhovorčivý, málovravný, zamĺknutý, mĺkvy, mlčanlivý, tichý, skúpy na slovo.


Otázka z 29. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 29. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nezdieľny