Otázka:

Premiér používa často spojenie moja vláda. Je správne, že si takto privlastňuje vládu?

Heslá:

môj, moja vláda

Odpoveď:

 

 

Privlastňovacím zámenom môj sa nevyjadruje iba vlastnícky vzťah. Vyjadruje sa ním aj zreteľ z hľadiska hovoriaceho v spojeniach ako prišiel môj autobus (nie autobus, ktorý vlastním, ale ktorým cestujem), stretávame sa v mojom fitku (v telocvični, kam chodievam), môj klub postúpil do finále (klub, ktorého som fanúšikom, alebo klub, v ktorom hrám). Používanie výrazu moja vláda zo strany premiéra je z jazykovej stránky opodstatnené. Vyjadruje tak svoju príslušnosť k súčasnej vláde, nie vlastnícky vzťah, tak ako sa nevyjadruje vlastnícky vzťah spojeniami moja rodná zem, moja domovina, moje Slovensko.


Otázka z 29. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 29. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu môj